free bootstrap themes

Vítejte na webu Stavební dozor Ulmajer

Pokud hledáte infromace týkající se stavebního dozoru a vše kolem něj, jste tu správně.

ROZSAH ČINNOSTÍ

Veškeré služby Technického dozoru investora provádím zpravidla na základě Mandátní smlouvy, ve které jsou níže uvedené činnosti podrobně uvedeny.

Mobirise

Výběr dodavatele (zhotovitele) stavby

• uspořádání a organizování výběrových řízení
• vyhodnocení nabídek účastníků výběrového řízení
• posouzení a úpravy návrhu smlouvy o dílo

Mobirise

Výběr dodavatele (zhotovitele) stavby

• konzultace ohledně koncepčních rozhodnutí projektového řešení stavby
• odborné posudky
• zdokumentování stavu
• tvorba výkazů výměr a rozpočtů
• posouzení projektové dokumentace
• posouzení cenových nabídek, rozpočtů
• zajištění projektové dokumentace (pomocí externích spolupracovníků)

Mobirise

Technický dozor investora (TDI)

• zajištění sepsání zápisu o předání staveniště zhotovitel
• organizování a vedení kontrolních dnů
• kontrola jakosti prováděných prací dle technických norem a smlouvy o dílo
• kontrola souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení
• kontrola soupisů provedených prací (věcná i finanční správnost)
• operativní řešení technických problémů během výstavby
• dohled nad dílčími termíny výstavby dle časového plánu
• kompletní poradenství v průběhu výstavby
• zajištění zapracování změn podle požadavků stavebníka do PD stavby
• projednání změn, víceprací a méněprací

© Copyright 2017 Stavební dozor Ulmajer
Vytvořil David Deska