how to build your own website

CENÍK

Orientační přehled cen

Jednorázové poradenství

  550-650 Kč/hod,
  • dle odborné náročnosti

Činnosti na staveništi

  500-600 Kč/hod.
  • dle odborné náročnosti

Kancelářská činnost

  550
Kč/hod.
  • dle odborné náročnosti

Cestovné

  260
Kč/hod.
  • + 8 Kč/km
V případě technického dozoru ucelené zakázky cca 1,5 až 2,5% z rozpočtu stavby.
V případě technického dozoru a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnost dle rozpočtu, kontrola více- a méněprací, ) cca 2 až 4% z rozpočtu stavby. 

© Copyright 2017 Stavební dozor Ulmajer
Vytvořil David Deska