bootstrap templates

OSOBNÍ PROFIL

Krátké představení

V roce 1983 jsem absolvoval Střední průmyslovou školu stavební, obor pozemní stavitelství v Praze. V roce 1988 jsem absolvoval konstruktérský obor fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 1989 jsem nastoupil na pozici mistra, později stavbyvedoucího do Středočeského stavebního podniku, kde jsem realizoval stavby bytových objektů, rekonstrukce škol a čerpacích stanic PHM o objemu cca 8-12 mil. Kč ročně. Od roku 1994, kdy jsem začal stavební činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění, jsem pracoval jako stavbyvedoucí pro různé společnosti. Objem zakázek, převážně v oblasti pozemního stavitelství, které jsem v této funkci realizoval, se pohyboval ve výši 30-100 mil. Kč ročně. Jednalo se převážně o stavby pro bydlení (bytové a rodinné domy, hotely, půdní vestavby), stavby výrobních a skladových hal, autosalóny, bazény pro veřejnost, rekonstrukce nemocnic, škol, kuchyní, čističky odpadních vod, kotelny, skládky odpadu apod. Od roku 1997, kdy jsem získal Osvědčení o autorizaci v oboru pozemních staveb (ČKAIT č.5135), jsem se částečně věnoval také provozování služeb technického dozoru investora. Od roku 2010 se plně věnuji zejména provádění stavebního a technického dozoru, technickému poradenství, tvorbě a kontrole rozpočtů. Moje působnost je převážně v Praze a Středočeském kraji, v případě potřeby klienta jsem schopen po dohodě navštívit jakoukoli stavbu v ČR.

© Copyright 2017 Stavební dozor Ulmajer
Vytvořil David Deska